/Files/images/08d3fa586b3a.png

Перспективний план роботи

НВК «Звенигородський навчально-виховний заклад

І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад»

над методичною темою

«Реалізація основних напрямків оновлення

освітніх процесів з урахуванням вимог сучасної школи»

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

2017-2018 н. р., ІІ семестр
Заходи Термін виконання Відповідальний Примітка
1 Круглий стіл. Результати роботи творчої групи над методичною проблемою закладу. Вироблення рекомендацій щодо етапів її реалізації на 2018-2023 р.р. Листопад – грудень 2017року Колінько Н.Ю., голови МО
2 Обговорення і затвердження методичної проблеми школи на засіданні педагогічної ради Листопад 2017 року Колінько Н.Ю., заступник директора з НВР
3 Складання плану роботи над проблемою, розподіл обов'язків між членами педагогічного колективу, забезпечення послідовності накреслених заходів, їх взаємодії з іншими складниками педагогічного процесу. Грудень 2017 року Колінько Н.Ю., голови МО
4 Проведення моніторингу щодо готовності вчителів до роботи над методичною проблемою (анкетування) Листопад 2017 року Колінько Н.Ю.
5 Формування перспективних планів методичної роботи на 2018-2023 р. р. Грудень 2017 року - січень 2018 року Колінько Н.Ю., голови МО

1-й рік роботи

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЕТАП

2018-2019 н. р.

Заходи Термін виконання Відповідальний Примітка
1 Формування планів методичної роботи на 2018-2019 н.р. . До 01.09.2018 р. Колінько Н.Ю., голови МО
2 Формування колективних форм методичної роботи з педагогічними кадрами та масових методичних заходів До 01.09.2018 р. Колінько Н.Ю., голови МО
3 Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка До 10.09.2018 р. Колінько Н.Ю., голови МО
4 Створення картотеки рекомендованої літератури До 20.09.2018р. Колінько Н.Ю., голови МО
5 Організація наставництва, консультації для молодих вчителів До 10.09 2018 р. Колінько Н.Ю.
6 Визначення індивідуальних методичних проблем, виходячи зі специфіки предмета й уподобань кожного вчителя До 01.09.2018 р. Педагогічні працівники
7 Організація відвідування та взаємовідвідування уроків та позакласних заходів із метою вивчення роботи педагогічних працівників над проблемою До 10.09.2018 р. Колінько Н.Ю., голови МО
8 Випуск методичних бюлетенів із досвіду роботи над проблемною темою Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
9 На засіданнях шкільних методичних об'єднань розглянути питання: - визначення мети, завдань та напрямків методичної роботи на 2018-2023 роки; - оновлення освітніх процесів – шлях до розвитку сучасної школи. - про підвищення рівня самоосвітньої діяльності вчителів; - про роботу з обдарованими та здібними дітьми. Протягом року Голови МО
10 Засідання педагогічної ради «Вплив науково - методичної підготовки та професійної майстерності вчителя на результативність навчально - виховного процесу» Серпень 2018 р. Колінько Н.Ю.
11 Методичні оперативки: - проведення учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів, міських змагань, чемпіонатів, інтелектуальних ігор тощо; - впровадження сучасних технологій у навчально-виховний процес; - результати роботи вчителів над індивідуальними методичними темами. Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
12 Засідання методичної ради: - основні завдання науково-методичної роботи на н.р. Розгляд та схвалення річного плану роботи НВК; - про зміст і напрямки роботи психологічної служби; - формування ключових і предметних компетентностей та особистісний розвиток дитини в умовах впровадження Нової школи; - про підготовку вчителів, які навчатимуть учнів за новими програмами. Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
13 Психолого-педагогічний семінар «Інноваційний пошук вчителя. Навчання в дії» Жовтень - листопад 2018 р. Попович А.М.
14 Методична інтернет- конференція присвячена 100-річчю В.О.Сухомлинського Вересень 2018 року Колінько Н.Ю., голови МО
15 Майстер-клас поширення педагогічного досвіду (за результатами попереднього вивчення) Маменко І.В., вчителя географії з проблеми «Продуктивне навчання як засіб формування предметних компетентностей учнів на уроках географії» Протягом року Маменко І.В.
16 Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які атестуються Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
17 Розпочати вивчення досвіду Ладиченко Н.М., вчителя фізики та інформатики
18 Моніторинг щодо виявлення рівня професіоналізму педагогічних кадрів в умовах впровадження інноваційних технологій Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
19 Висвітлення роботи на сайті закладу Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО

2-й рік роботи

ЕТАП ТЕОРЕТИЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ

2019-2020 н. р.

Заходи Термін виконання Відповідальний Примітка
1 Діагностика рівня сформованості загально-навчальних інформаційних умінь Вересень Колінько Н.Ю., голови МО
2 Моніторинг навчальних досягнень учнів з метою вивчення впливу нових напрямків роботи на результативність навчання Січень, травень Голови МО, вчителі
3 Удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над проблемою Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
4 Творчі звіти вчителів за результатами роботи над проблемою (на засіданнях МО) За планом роботи МО Голови МО, вчителі
5 Моніторинг особистого професійного зростання вчителів Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
6 Організація відвідування та взаємовідвідування уроків та позакласних заходів із метою вивчення роботи педагогічних працівників над проблемою Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
7 Засідання методичної ради: - коригування та погодження плану роботи методичного кабінету на 2019-2020 навчальний рік; - про вивчення педагогічного досвіду вчителів закладу; - про якість та результативність контенту сайту; - конкурс «Учитель року» як засіб стимулювання творчої активності педкадрів: досвід та проблеми. Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
8 Психолого-педагогічний семінар «Класний колектив сьогодні. Сучасні методи дослідження класного колективу. Згуртування класного колективу» Протягом року Попович А.М. голови МО
9 Оформити матеріали на сайті закладу щодо запровадження навчально-методичної проблеми Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
10 На засіданнях шкільних методичних об'єднань розглянути питання: - вимоги до сучасного уроку його моделювання; - моніторинг сучасної освіти; - авторські творчі майстерні педагогічних працівників (досвід, проблеми, перспективи); - інтерактивні форми роботи в практичній діяльності вчителів. Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
11 Засідання педагогічної ради «Наступність дошкільної та загальної середньої освіти: створення моделі навчально-виховного комплексу» Серпень Колінько Н.Ю., голови МО
12 Методичні оперативки: - про шляхи підвищення в учнів мотивації до навчання; - сучасні педагогічні технології, комп'ютерізація навчально-виховного процесу; - підготовка школярів до зовнішнього незалежного оцінювання: форматів тестових завдань та їх технічні характеристики Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
13 Моніторинг ведення шкільної документації вчителями-предметниками Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
14 Майстер- клас поширення педагогічного досвіду (за результатами попереднього вивчення) Ладиченко Н.М., вчителя фізики та інформатики Протягом року Ладиченко Н.М.
15 Розпочати вивчення досвіду Мажари Л.О., вчителя математики Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
16 Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які атестуються Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
17 Висвітлення роботи за рік на сайті закладу Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО

3-й рік роботи

ЕТАП ПРАКТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

2020-2021 н.р.

Заходи Термін виконання Відповідальний Примітка
1 Засідання методичних об'єднань учителів: - інтегровані уроки – проблеми сьогодення; - психолого-педагогічна діагностика як один із засобів диференціації навчання і виховання учнів; - моніторингова діяльність методичних об'єднань. Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
2 Засідання педагогічної ради «Проектування особистісного розвитку учнів в умовах сучасної школи» Серпень Колінько Н.Ю., голови МО
3 Засідання методичної ради: - розвиток творчих здібностей учнів як засобу самовираження особистості; - контроль результатів пізнавально-навчальної діяльності учнів; - стан реалізації державного стандарту початкової та базової освіти в закладі. Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
4 Методичні оперативки: - перевантаження учнів: причини, наслідки й шляхи подолання; - участь у видавничій діяльності «Панорама творчих надбань учителя»; - формування навичок самостійної роботи учнів на уроках. Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
5 Психолого-педагогічний семінар «Розвиток пізнавальних інтересів та формування предметних компетентностей учнів» Протягом року Попович А.М., голови МО
6 Проведення анкетування, діагностичних вимірів з питань навчальної та методичної роботи Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
7 Методичний тиждень «Розвиток ключових компетенцій та творчості учнів через використання новітніх технологій» Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
8 Майстер- клас поширення педагогічного досвіду (за результатами попереднього вивчення) Мажари Л.О., вчителя математики Протягом року Мажара Л.О.
9 Розпочати вивчення досвіду Колінько Н.Ю., вчителя української мови та літератури Протягом року голови МО
10 Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які атестуються Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
11 Моніторинг діяльності учителів щодо виконання індивідуальних планів методичної роботи Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
12 Висвітлення роботи за рік на сайті закладу Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО

4-й рік роботи

ЕТАП ФУНКЦІОНУВАННЯ

2021-2022 н.р.

Заходи Термін виконання Відповідальний Примітка
1 Засідання методичних об'єднань учителів: - упровадження інноваційних технологій на уроках; - творчість класного керівника: шляхи звільнення від стереотипів та шаблонів; - виховання інтересу до колективної творчої діяльності, формування лідерських та організаторських якостей у старшокласників; - моніторинг результативності роботи над проблемою. Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
2 Засідання педагогічної ради « Модернізація діяльності вчителя в умовах інноваційного розвитку освіти» Серпень Колінько Н.Ю., голови МО
3 Методичні оперативки: - організація роботи учнів над створенням навчального проекту; - система роботи вчителя щодо контролю знань, умінь та навичок; - ефективність використання варіативної частини навчального плану Протягом року Колінько Н.Ю.
4 Засідання методичної ради: - мистецтво ведення сучасного уроку як запорука якісної освіти; - вивчення й узагальнення досвіду із системи роботи педагогів; - особистісне й професійне зростання педагога як умова розвитку школи життєвої компетентності; - впровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес. Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
5 Науково-практичний семінар «Сучасний урок в аспекті розвитку комунікативних навичок школяра» Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
6 Психолого-педагогічний семінар «Діагностика – як простір професійного розвитку психолога та педагога» Протягом року Попович А.М., голови МО
7 Проведення анкетування, діагностичних вимірів з питань навчальної та методичної роботи Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
8 Методичний тиждень «Впровадження інноваційних технологій у навчально - виховний процес» Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
9 Майстер- клас поширення педагогічного досвіду (за результатами попереднього вивчення) Колінько Н.Ю.., вчителя української мови та літератури Протягом року Колінько Н.Ю.
10 Розпочати вивчення досвіду Штикової Н.М., вчителя фізкультури Протягом року Колінько Н.Ю. голови МО
11 Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які атестуються Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
12 Моніторинг діяльності учителів щодо виконання індивідуальних планів методичної роботи Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
13 Висвітлення роботи за рік на сайті закладу Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО

5-й рік роботи

РЕФЛЕКСИВНО-ЯКІСНИЙ ЕТАП

2022-2023 н.р.

Заходи Термін виконання Відповідальний Примітка
1 Майстер-клас «Методичні знахідки» (узагальнення досвіду роботи вчителів над методичною темою «Реалізація основних напрямків оновлення освітніх процесів з урахуванням вимог сучасної школи» Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
2 Конференція «Рефлексія. Підсумки роботи над проблемою» Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
3 Педагогічна вітальня «Яким має бути сучасний урок?» Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
4 Засідання методичної ради: -синтез інноваційних педагогічних технологій; - звіт щодо вивчення та узагальнення педагогічного досвіду вчителів закладу; - визначення структури методичної роботи на 2023-2028 н.р. Обговорення пропозицій щодо плану роботи на новий навчальний рік Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
5 Коригування та погодження плану методичної роботи . Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
6 Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які атестуються Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
7 Моніторинг діяльності учителів щодо виконання індивідуальних планів методичної роботи Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО
8 Висвітлення роботи за рік на сайті закладу Протягом року Колінько Н.Ю., голови МО

/Files/images/08d3fa586b3a.png

Кiлькiсть переглядiв: 3376