План методичної роботи


НВК «Звенигородський ЗНЗ І-ІІІ ступенів –ДНЗ»

на 2018/2019 н.р.

Основна мета методичної роботи – підвищення рівня професійної майстерності педагогів.

Завдання методичної служби школи:

– організація неперервного вдосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, підготовка їх до атестації;

– проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення, узагальнення і поширення ефективного педагогічного досвіду;

– робота з обдарованими дітьми, підготовку до ефективної участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових дисциплін, конкурсів, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН України;

– сприяння видавничій діяльності вчителів;

– інформаційне забезпечення педагогічних працівників із проблем освіти, педагогіки, психології, науки і ефективного педагогічного досвіду;

– упровадження інноваційних технологій у роботу педагогів школи;

– підвищення ролі ШМО у безперервній освіті педагогів.

№ з/п Зміст роботи Термін Форми Відповідальний Відмітка про виконання
1 Планування роботи методичної ради школи над науково – методичною темою. Серпень Методична нарада Колінько Н.Ю..
2 Ознайомлення учителів з вимогами до ведення шкільної документації, навчальними програмами та пояснювальними записками до них, єдиними педагогічними вимогами до учнів. Серпень Інструктивно педагогічна нарада Колінько Н.Ю.
3 Підготувати наказ «Про організацію методичної роботи в школі». Затвердити структуру методичної роботи. До 10.09. 2018 Наказ Колінько Н.Ю.
4 Провести інструктивно-методичні наради для класних керівників з питань:
  • методика проведення першого уроку;
  • єдині вимоги до учнів;
  • планування виховної роботи в класі;
  • ведення шкільної документації.
30.08. 2018 Інформація Колінько Н.Ю.
5 Затвердження завдань шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін До 01.10.18 Графік Колінько Н.Ю., керівники МО
6 Ознайомлення з новинками методичної літератури Постійно Інформація Колінько Н.Ю., керівники МО
7 Ознайомлення вчителів із положеннями конкурсів фахової майстерності Вересень Методична нарада Колінько Н.Ю., керівники МО
8 Ознайомлення вчителів із Положенням про атестацію, допомога в оформленні документів 03.10- 05.10 Методична нарада Колінько Н.Ю.
9 Відвідування уроків Протягом року співбесіда Колінько Н.Ю., керівники МО, члени АК
10 Планування та проведення предметно – методичних тижнів Протягом року За графіком Вчителі - предметники
11 Організація роботи психолого – педагогічного семінару Протягом року За графіком Попович А.М.
12 Проведення відкритих уроків учителів, які мають вищу кваліфікаційну категорію: «Урок у сучасному вимірі» Березень Колінько Н.Ю., керівники МО, вчителі вищої категорії
13 Проведення шкільних предметних олімпіад Жовтень Згідно графіку Колінько Н.Ю., керівники МО, вчителі – предметними
14 Викладання предметів у 1-4 класах за новими програмами із змінами 2018 року. Жовтень співбесіда Колінько Н.Ю., керівник МО
15 Скласти план роботи методичної ради (за окремим планом) До 20.09.18 План Колінько Н.Ю., керівники МО
16 Організувати взаємовідвідування уроків учителями. Протягом року Члени МО
17 Вивчити, узагальнити досвід роботи вчителів, які атестуються. Листопад - лютий співбесіда Колінько Н.Ю., керівники МО
18 Проводити оперативні, організаційні, методичні, інструктивно-методичні наради, огляд періодичної преси, інформаційних збірників МОН України. Постійно інформація Колінько Н.Ю., керівники МО
19 Підведення підсумків участі учнів у предметних олімпіадах (наказ). Січень інформація Колінько Н.Ю., керівники МО
20 Поновити зміст матеріалів методичного кабінету школи, продовжити роботу по обладнанню методичного кабінету. Протягом року інформація Колінько Н.Ю., керівники МО
21 Продовжити роботу по створенню ü комп’ютерної інформативної системи в школи: ü загальна інформація про школу; ü інформація про результативність навчального процесу; ü інформація про роботу гуртків та секцій; ü відомості про додаткові курси та факультативи. Протягом року Колінько Н.Ю., керівники МО
22 Проводити методичні оперативки «Увага! Цікавий досвід наших колег» Протягом року інформація Колінько Н.Ю., керівники МО
23 Робота з діагностичною картою по питанню планування методичної роботи на 2019 – 2020 н.р. Травень 2018 інформація Колінько Н.Ю., керівники МО
24 Участь вчителів школи у роботі міських методичних об'єднань Серпень Колінько Н.Ю., керівники МО
25 Співбесіда з класними керівниками щодо вимог до оформлення особових справ учнів. Серпень інформація Колінько Н.Ю.
26 Методичний моніторинг державних підсумкових атестацій учнів 4, 9 класів Травень - червень інформація Колінько Н.Ю., керівники МО
Кiлькiсть переглядiв: 6893