/Files/images/Слайд1.JPG

/Files/images/Слайд2.JPG

/Files/images/Слайд3.JPG

/Files/images/Слайд4.JPG

/Files/images/Слайд5.JPG

/Files/images/Слайд6.JPG

/Files/images/Слайд7.JPG

/Files/images/Слайд8.JPG

/Files/images/Слайд9.JPG

/Files/images/Слайд10.JPG

/Files/images/Слайд11.JPG

Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу за 2017 – 2018 навчальний рік.

На формування якісно нового педагога налаштована вся система методичної роботи, тобто система взаємозалежних дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації професійної майстерності кожного вчителя. Тому можна визначити, що робота методичного об'єднання займає важливе місце в підвищенні професійної компетентності педагога, бо саме під час засідань методичних об'єднань, навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя, відбувається педагогічне зростання вчителя.

Зросли активність учителів, їх прагнення творчості, вчителі проявляють гарні організаторські здібності; використовують різноманітні форми, прийоми педагогічної техніки, інтерактивні технології, впровадження яких викликають підвищений інтерес в учнів. Учителі працювали над пошуком нових ефективних форм проведення групової та індивідуальної роботи.

У 2017-2018 н. р. було проведено 5 засідань МО, на яких було заслухано вчителів з доповідями по самоосвіті; з досвіду роботи вчителів ,що атестуються; обговорено питання про участь та результативність в олімпіадах, конкурсах; про підготовку та проведення ДПА, ЗНО.

Протягом 2017-2018 навчального року атестацію пройшов учитель фізики Ладиченко Н.М.., за результатами якої вчителю було підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший вчитель», та вчитель математики Мажара Л.О .за результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Спостерігається позитивна динаміка результатів, що вказує на зростання професіоналізму вчителів і вдосконалення педагогічної майстерності.

У системі роботи школи - проведення олімпіад, що сприяють виявленню обдарованих дітей. Переможці шкільних етапів олімпіад беруть участь у міських олімпіадах. Навчальну діяльність учнів вчителі МО природничо- математичного циклу організовують таким чином, щоб вона була засобом їх професійної орієнтації та соціалізації. Саме тому надзвичайно актуальним у роботі є перехід від репродуктивних методів навчання до дослідницьких. Вчителі намагаються захопити учнів роботою науково-дослідного характеру.

Основні завдання МО на 2018-2019 навчальний рік.

1. Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів МО, використовуючи навчальні семінари, курси підвищення кваліфікації, круглі столи, засідання МО.

2. Вдосконалювати якість викладання предметів природничо- математичного циклу шляхом провадження ІКТ.

3. Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, практичні навички учнів.

4. Поглиблювати знання з ряду предметів (біологія, хімія, фізика, математика, інформатика), залучаючи учнів до олімпіад, конкурсів, науково-дослідницьких робіт.

5. Системно вивчати і оволодівати сучасними методами інноваційних технологій в науково-дослідницькій і проектній діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 3221