Для перегляду відео необхідно встановити останню версію Adobe Flash Player.

Заклад працює над проблемою:

«Формування успішної особистості учнів шляхом використання нових інформаційних технологій»

Мета діяльності закладу:

1. Створення оптимальних психолого-педагогічних умов для індивідуального розвитку особистості з розвиненою потребою в самореалізації й самовдосконаленості, з почуттям відповідальності за долю України.

2. Формування освітнього простору для дітей у віці від 6 до 17 років, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості.

3. Забезпечення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального становлення особистості кожного учня, досягнення ним рівня освіченості відповідного ступеня навчання, розвиток потенційних можливостей з урахуванням їх пізнавальних інтересів і нахилів.

  1. Виховання духовно багатої, гуманної, вільної, рівноправної, відповідальної, толерантної, демократичної особистості учнів, поваги до Конституції України, державних символів, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина.
  2. Підготовка молоді до самостійної, активної, творчої життєдіяльності в нових соціальних і культурних умовах, уміння планувати стратегію власного життя, визначити своє життєве кредо й свій стиль.
  3. Моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вміння навичок, необхідних для подальшого навчання.

Використання базових знань навчальних предметів , знань, навичок з метою формування цілісних орієнтацій дітей на здоровий спосіб життя.

7. Створення банку діагностичних методик з визначення реальних результатів роботи вчителів. Вивчення, узагальнення та впровадження в навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду. Активізація видавничої діяльності педагогів.

8. Впровадження в освітній процес прогнозування навчальних досягнень учнів. Організація педагогічного керівництва самоосвітньою діяльністю школярів та забезпечити психолого-педагогічний супровід обдарованих і талановитих дітей.

9. Удосконалення системи контролю за навчальними досягненнями учнів. Спрямування роботи на попередження труднощів у навчанні, формування атмосфери психологічного комфорту учнів та вчителів.

10. Створення системи управління навчальним закладом на основі моніторингу. Економія бюджетних коштів, пошук і залучення позабюджетних джерел фінансування для розвитку навчального закладу. Широке залучення до навчально-виховного процесу батьківської громадськості .

У складі закладу функціонують:

v педагогічна рада;

v методична рада;

v методичне об'єднання вчителів – предметників гуманітарного циклу;

v методичне об'єднання вчителів – предметників природничо- математичного циклу;

v методичне об'єднання вчителів – предметників художньо –естетичного та спортивного циклів;

v методичні об'єднання вчителів початкових класів;

v методичне об'єднання класних керівників;

v рада школи;

v учнівський парламент.

В закладі працюють 20 педагогічних працівників:

старший учитель – 3 осіб;

учитель-методист- 1;

вихователь- методист- 1;

вчитель вищої категорії – 6 осіб;

вчитель І категорії – 5 осіб;

вчитель ІІ категорії – 2 особи;

спеціаліст – 7 особи;

Вища освіта – 18 осіб

Кiлькiсть переглядiв: 1242