План реалізації методичної теми закладу

“Реалізація основних напрямків оновлення освітніх процесів

з урахуванням вимог сучасної школи”

Етап Зміст роботи Термін Очікуваний результат
Діагностичний етап - аналіз стану навчально-виховного процесу; - проведення мікро-досліджень серед учителів; - проведення анкетування серед учнів; - обробка інформації . 2018 – 2019 н.р. - виявленняпроблеми; - обґрунтування її актуальності; - визначення шляхів реалізації.
Теоретичне обґрунтування проблеми - вивчення теорії проблеми на засіданнях ШМО, шляхом самоосвіти; - організація диспутів, круглих столів; - роведення психолого-педагогічного семінару з вивчення проблеми . 2019 – 2020н.р. - накопичення теоретичних знань; - підготовка до практичної діяльності; - творчі розробки з проблеми.
Практичне дослідження проблеми - проведення тематичних педрад, семінарів-практикумів, тренінгів; - проведення методичних днів, тижнів, декад; - створення творчих лабораторій реалізації проблеми . 2020 – 2021 н.р. - удосконалення науково-методичної бази викладання предметів; - створення умов для всебічного розвитку учнів.
Функціонування - всебічне застосування новітніх технологій навчання вНВП; - апробація експеримент-тальних проектів та програм, спрямованих настимулювання особистісного розвиткуучнів. 2021 – 2022н.р. - вивчення передового педагогічного досвіду; - підвищення якості НВП таучасті учнів в конкурсах і олімпіадах; - створення моделі випускника закладу
Рефлексивно-якісний етап. Пропаганда та розповсюдження досвіду - систематизація матеріалу з проблеми, узагальнення та пропаганда досвіду; - оцінювання результатів. 2022 – 2023н.р. - видання методичних посібників, публікації в пресі; - корекція результатів.

Кiлькiсть переглядiв: 1427