/Files/images/фылолог1.JPG

/Files/images/фылолог2.JPG

/Files/images/фылолог3.JPG

/Files/images/фылолог4.JPG

/Files/images/фылолог5.JPG

/Files/images/фылолог6.JPG

/Files/images/фылолог7.JPG

/Files/images/фылолог8.JPG

/Files/images/фылолог9.JPG

/Files/images/фылолог10.JPG

/Files/images/фылолог11.JPG

/Files/images/фылолог12.JPG

/Files/images/фылолог13.JPG

/Files/images/фылолог14.JPG

Аналіз роботи ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу 2017-2018 навчальний рік
Перехристюк Ірина Миколаївна } голова ШМО } 05.06.2018
У 2017-2018 навчальному році робота ШМО вчителів гуманітарного циклу була спрямована на подальше вдосконалення педагогічної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня, на реалізацію проблеми «Особитісно-орієнтовне навчання як засіб розвитку і саморозвитку особистості». У ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу працювало 5 осіб. Особлива увага приділялася удосконаленню форм та методів проведення уроків. З метою вивчення методів викладання, рівня навчальних досягнень учнів, надання практичної допомоги вчителям, здійснювалось взаємовідвідування уроків. Проводились предметні тижні та шкільні предметні олімпіади. Вчитель англійської мови Перехристюк І.М. провела тематичний тиждень до свята Хелоуін. Було проведено багато цікавих вікторин, квестів, Бал Нечесті та інше. Усі учасники були нагороджені призами, грамотами та подяками за активну участь у тижні. Учні школи брали активну участь в конкурсах з зарубіжної літератури та були нагородженні подяками та грамотами. В цьому навчальному році вчитель англійської мови Перехристюк І.М. друкували свої наробки на сайті «На урок» та «Всеосвіта». Загалом вчитель надрукувала 7 своїх методичних розробок . Отримала Подяку від порталу «Всеосвіта» за плідну співпрацю та вагомий внесок у розвиток онлайн бібліотеки методичних матеріалів для вчителів. У 2017-2018 н.р. ШМО вчителів було проведено 4 засідання згідно плану роботи. Вчителем Баленко А.О. було проведено 4 відкриті уроки в рамках атестації. За підсумками атестації вчителю було встановлено ІІ категорію. Методична робота, яка проводилась вчителями ШМО та за участі вчителів: • 2017-2018 н.р. - навчальний семінар “Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до ЗНО з української мови та літератури” на базі КЗ “Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені В.О.Сухомлинського”; • вебінар “Інтерактивні технології в освіті: залучаємо учнів у процес навчання за допомогою інтернет-сервісів” (ТОВ “Освітній проект “На урок”) • мовно-літературний квест “Компетентності...” на базі ОНВК * проведений Тиждень присвячений пам'яті Т.Г.Шевченка( лінійка, квест, Шевченківський сад, Шевченківські читання) .
Учні закладу активно приймали участь в міських літературних конкурсах та олімпіадах з навчальних предметів. Учениця 10 класу Перехристюк Марина перемогла в конкурсі за право поїхати в англомовний табір, який проводить Корпус Миру в Україні. Табір буде працювати в м.Чернігів. На останньому методоб’єднанні було підведено підсумки роботи та складено план подальшої роботи методоб’єднання на наступний навчальний рік.

Зміст роботи

ШМО вчителів

суспільно-гуманітарного циклу

(2018/2019 навчальний рік)

№ з/п Зміст роботи Термін Виконавці Примітка
1 Планування роботи МО на2018/2019н.р. Серпень Члени МО
2 Проведення засідань МО Протягом н.р. Керівник МО
3 Вивчення методичних рекомендацій щодо викладання окремих предметів у 2018-2019 н.р. Серпень Члени МО
4 Планування роботи з предметів на 2018/2019 н.р. Серпень Керівник МО
5 Складання пакету документів мовної освіти Вересень Керівник МО
6 Взаємоперевірка готовності кабінетів до нового навчально­го року: наявність інвентарних книг, обліку ма­теріальних цінностей, листів, правил техніки безпеки тощо Серпень, вересень Члени МО
7 Взаємовідвідування уроків вчителями МО Протягом н.р. Члени МО
8 Складання планів роботи кабінетів, графіків зайнятості, за­безпечення кабінетів навчально-методичними матеріалами Серпень, вересень Члени МО
9 Проведення індивідуальних та групових консультацій з ук­раїнської мови та літератури Протягом н.р. Члени МО
10 Вивчення рівня знань учнів з предметів Вхідна атестація (для5,9кл. у вересні), контрольні атестації семестр Члени МО
11 Перевірка виконання програм. Складання звітів 1раз на семестр Керівник МО
12 Перевірка стану учнівських зошитів 1раз на місяць Члени МО
13 Проведення семінарів, круглих столів щодо методологічних питань Протягом н.р. Члени МО
14 Проведення методичних оперативок: а) планування роботи на рік; Вересень Керівник МО
б) питання та проблеми, пов'язані з викладанням предметів; Протягом н.р. Керівник МО
в) поточні питання; Протягом н.р. Керівник МО
г) аналіз роботи за І,IIсеместр; Грудень, червень Керівник МО
ґ) результати контрольних зрізів знань; Квітень Керівник МО
д) підготовка аналізу роботи за рік. Травень Керівник МО
15 Підготовка текстів для контрольних зрізів знань, завдань для олімпіад Жовтень Члени МО
16 Проведення олімпіад (І тур). Індивідуальна робота з перемож­цями і підготовка їх для участі вII, ІІІ турах Жовтень, листопад Члени МО
17 Контроль за системою та якістю проведення педагогічного консультування учнів та батьків Протягом н.р. Члени МО
18 Підготовка та проведення мовознавчих конкурсів Протягом н.р. Члени МО
19 Підготовка та проведення літературознавчих конкурсів Протягом н.р. Члени МО
• Всеукраїнського дня бібліотек 30 вересня
• Всесвітнього дня учителів 5 жовтня
• Дня української мови та писемності 9 листопада
• Міжнародного дня толерантності 16 листопада
• Дня свободи 22 листопада
• Дня пам'яті жертв голодомору та політичних репресій 24 листопада
• Свята Св. Миколая 19 грудня
• Дня Соборності України 22 січня
• Міжнародного дня рідної мови 21 лютого
• Дня народження Т.Г.Шевченка 9 березня
• Всесвітнього дня поезії 21 березня
• Міжнародного дня театру 27 березня
• Всесвітнього дня Землі 22 квітня
• Всесвітнього дня книги і авторського права 23 квітня
• Дня Чорнобильської трагедії 26 квітня
• Дня матері 13 травня
• Міжнародного дня сімей 15 травня
• Міжнародного дня музеїв 18 травня
• Дня науки 19 травня
• Дня слов'янської писемності та культури 24 травня
20 Підготовка та проведення предметних тижнів Протягом н.р. Члени МО
21 Перевірка виконання програм, складання звітів Грудень, червень Керівник МО
22 Підсумки атестації вчителів МО Квітень Керівник МО
23 Підбиття підсумків роботи МО за 2018/2019н.р. Червень Керівник МО
24 Планування роботи МО на 2019/2020 н.р. Травень Керівник МО

План проведення засідань методичного об’єднання

вчителівсуспільно-гуманітарного циклуна 2018-2019 н.р.

№ з/п Основні питання для розгляду Відповідальний
І засідання (організаційне)– вересень 2018року
1 Аналіз роботи МО за 2017/2018 н. р. та основні напрямки та завдання роботи на 2018/2019 н.р Керівник МО
2 Підходи щодо здійснення календарно – тематичного планування навчального матеріалу. Керівник МО
3 Опрацюваннянормативнихдокументівта інструктивно-методичнихматеріалівщодовивчення навчальних предметіву2018-2019н.р Керівник МО
4 Перелік програм, підручників та посібників, рекомендованих МОН молоді та спорту України для викладання навчальних предметів. Керівник МО
5 Складанняпланупідготовкиучнівдопредметних олімпіад Керівник МО
6 Плануванняпозакласноїроботивчителів Вчителі МО
ІІ засідання - жовтень 2019 року Тема:«Організаціянавчаннязасобамиінтерактивнихтехнологійв сучаснійшколі»
1 Особливостізастосуванняінтерактивнихметодівта технологійпідчасвивченняукраїнської мови та літератури Баленко А.О.
2 Місце Інтернет - технологій у системі фахової, педагогічної і методичної підготовки вчителя Перехристюк І.М.
3 ПідведенняпідсумківІ(шкільного)етапу Всеукраїнськихучнівськихолімпіад;підготовкаучнів доІІ(міського)етапу Керівник МО
4 Огляд новинок методичної літератури Колінько Н.Ю.
ІІІ засідання – січень 2019 року Тема:««Розвитоктворчоїініціатививчителівувикористанні інтерактивнихметодівунавчанні»
1 Прийоми формування мотивації школярів до самостійної навчальної діяльності при вивченні світової літератури Вчитель зар. Літ.
2 Самоосвіта як безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів. Вчитель історії і права
3 Аналіз результатів моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів з української мови за результатами ІІ ( семестрового) етапу освітнього моніторингу Керівник МО
4 Аналіз результатів ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади. Прийняття рекомендацій Керівник МО
5 Підсумки роботи МО за І семестр Керівник МО
ІV засідання – березень 2019 року Тема: «Формуванняуспішногоосвітньогосередовища шляхом впровадженняінтерактивнихтехнологій.»
1 Форми і методи тематичного контролю знань на уроках української мови. Удосконалення підходів щодо об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів. Колінько Н.Ю.
2 Наступністьувивченніукраїнської мовиміжпочатковою школоюта5–мкласом Баленко А.О.
3 Огляд новинок навчально – методичної літератури та фахових видань. Перехристюк І.М.
V засідання – травень 2019 року Тема:«АналізрезультативностіроботиМО»
1 ПідведенняпідсумківроботиМОза2018–2019н.р. Керівник МО
2 ОрганізаціясамопідготовкиучнівдоДПАв9класі Керівник МО
3 Узгодження пакета документів до ДПА учнів 9 класу Керівник МО
4 РекомендаціїтапобажаннящодороботиМОна2019–2020 н.р. Керівник МО
Кiлькiсть переглядiв: 1597